Regler för bokning och avbokning

Halvdagsturer, dagsturer och komboturer

Priserna på Eldhestars halvdagsturer, dagsturer och komboturer är baserade på det aktuella inköpspriset på Island. Priserna är i ISK (isländska kronor) priser garanteras efter full betalning har gjorts.

Avbokning: Alla avbokningar måste skriftligt tas emot av oss 24 timmar innan turen börjar. I enlighet med affärspraxis inom den isländska resebranschen, är vi på Eldhestar eller en resebyrå är skyldiga att debitera avbokningsavgifter till passageraren enligt följande:

Avbokningsavgifter: Avbokning mer än 24 timmar före avresa återbetalas fullt ut. Avbokning mindre än 24 timmar före avgång kommer att debiteras till fullt pris.

Försäkring: Vi rekommenderar alla våra kunder att ha en reseförsäkring.

Övrigt: Alla klagomål måste nå Eldhestar inom 5 dagar från avresa från Island. Annars är eventuell ersättning inte giltig. 

Obs: Eldhestar förbehåller sig rätten att ändra turer och resvägar på grund av väder eller vägförhållanden. Alla program kan ändras eller annulleras när som helst under resan för att säkerställa säkerheten för kunder och personal på Eldhestar och andra affärspartners i händelse av komboturerna. Inget ansvar accepteras för förluster, kostnader på grund av förseningar, ändringar av flygningar eller andra tjänster eller på grund av strejker, olycksfall, sjukdom, skada, vårdslöshet, väder, krig, ändringar i tidtabeller eller andra liknande orsaker. Eldhestar och andra partner i händelse av komboturer tar inte ansvar för olyckor eller dödsfall som kan spåras till deltagarens vårdslöshet, handlingar av tredje part eller yttre omständigheter såsom väder, naturliga händelser, krig eller andra liknande orsaker.

Flerdagsturer

AVBOKNINGSPOLICY

Alla priser stämmer överens med vår valutalista i Euros.

AVBOKNING

Alla avbokningar måste vara skriftliga och godkända av vårt kontor. Vi accepterar avbokningar via email.

PRISER VID AVBOKNING

Vid avbokning 21 dagar eller mer innan turen börjar är avbokningsavgiften 20% av priset på vad turen kostar.

Vid avbokning 20-14 dagar innan turen börjar är avbokningsavgiften 50% av priset på vad turen kostar.

Vid avbokning senare än 13 dagar men 48 timmar innan turen avgår är avbokningsavgiften 75% av priset på vad turen kostar.

Vid avbokning senare än 48 timmar innan turen avgår eller utbliven ankomst. Är avbokningsavgiften 100% av priset på vad turen kostar.

Om avbokning sker på grund av oväntade anledningar, kan betalda oanvända tjänster användas för en annan tur eller förflyttas till en annan person.

FÖRSÄKRING: Individuell reseförsäkring är inte inkluderad i priset. Vi rekommednderar starkt att täckna en reseflrsäkring i ert hemland som täcker eventuella kostnader om avboking skulle behöva göras på kort varsel. Dessa typer av försäkringar är inte dyra och täcker ofta även andra risker. 

ÖVRIGT

Alla klagomål måste nå Eldhestar inom 5 dagar innan avresa från Island. Annars är inte eventuell kompensation giltig.

Notera: Eldhestar har rätt att ändra turerna beroende på väder och väglag. Alla program kan ändras eller ställas in när som hellst under turens gång för att säkerställa gästers, personals samt andra samarbetspartners säkerhet. Inget ansvar tas för bort tappade saker, utgifter p.g.a. förseningar, ändrade flygtider eller andra tjänster orsakade av strejk, olyckor, sjukdom, skador, oaktsamhet, väder, krig, schemaförändringar eller liknande orsaker. Eldehestar samt andra samarbetspartners tar inte ansvar för dödsfall där deltagen varit oaktsam eller på grund av tredje person. Eller på grund av väder, naturkatastrofer, krig eller liknande omständigheter.