Regler för bokning och avbokning

Halvdagsturer, dagsturer och komboturer

Priserna på Eldhestars halvdagsturer, dagsturer och komboturer är baserade på det aktuella inköpspriset på Island. Priserna är i ISK (isländska kronor) priser garanteras efter full betalning har gjorts.

Avbokning: Alla avbokningar måste skriftligt tas emot av oss 24 timmar innan turen börjar. I enlighet med affärspraxis inom den isländska resebranschen, är vi på Eldhestar eller en resebyrå är skyldiga att debitera avbokningsavgifter till passageraren enligt följande:

Avbokningsavgifter: Avbokning mer än 24 timmar före avresa återbetalas fullt ut. Avbokning mindre än 24 timmar före avgång kommer att debiteras till fullt pris.

Försäkring: Vi rekommenderar alla våra kunder att ha en reseförsäkring.

Övrigt: Alla klagomål måste nå Eldhestar inom 5 dagar från avresa från Island. Annars är eventuell ersättning inte giltig. 

Obs: Eldhestar förbehåller sig rätten att ändra turer och resvägar på grund av väder eller vägförhållanden. Alla program kan ändras eller annulleras när som helst under resan för att säkerställa säkerheten för kunder och personal på Eldhestar och andra affärspartners i händelse av komboturerna. Inget ansvar accepteras för förluster, kostnader på grund av förseningar, ändringar av flygningar eller andra tjänster eller på grund av strejker, olycksfall, sjukdom, skada, vårdslöshet, väder, krig, ändringar i tidtabeller eller andra liknande orsaker. Eldhestar och andra partner i händelse av komboturer tar inte ansvar för olyckor eller dödsfall som kan spåras till deltagarens vårdslöshet, handlingar av tredje part eller yttre omständigheter såsom väder, naturliga händelser, krig eller andra liknande orsaker.

Multi-day tours

CANCELLATION POLICY

All rates are according to our price list in EUROS.

CANCELLATION

All cancellations must be written and confirmed by our office. We accept cancellations per e-mail.

CANCELLATION CHARGES

In case of cancellation 21 or more days prior to tour departure cancellation fee is 20% of the tour price.

In case of cancellation 20-14 days prior to tour departure cancellation fee is 50% of the tour price.

In case of cancellation later than 13 days but before 48 hours prior to tour departure cancellation fee is 75% of the tour price.

In case of cancellation later than 48 hours prior to tour departure or no show, the cancellation fee is 100% of the tour price.

In case you need to cancel your tour due to unexpected events, any paid amount for unused services can be used for another tour or transferred to another person.

INSURANCE: Individual travel insurance is not included in the tour prices. We strongly recommend that you purchase a travel insurance policy in your home country that covers your cost should you have to cancel your travel reservation with short notice. These kind of travel insurances are not expensive and frequently cover other risks.

OTHER

All complaints must reach Eldhestar within 5 days from departure from Iceland. Otherwise possible compensation is not valid.

Note: Eldhestar reserve the right to alter tours and itineraries due to weather or road conditions. All programs can be changed or cancelled at any moment during the trip to assure the safety of the clients and staff of Eldhestar and other business partners in case of combo tours. No responsibility is accepted for losses, expenses due to delays, changes of flights, or other services or because of strikes, accidents, sickness, damage, negligence, weather, war, changes in schedules, or other similar causes. Eldhestar and other partners in case of combo tours do not assume responsibility for accidents or death that can be traced to the participant´s negligence, acts of third parties or exterior circumstances such as weather, natural occurrences, war or other similar causes.